Convingeri

Doctrine Fundamentale

În prezent, Adventiștii au 28 de doctrine fundamentale care pot fi organizate în 6 categorii – doctrine despre Dumnezeu, om, salvare, biserică, viața Creștinului și evenimentele din ultimele zile. În fiecare învățătură, Dumnezeu este arhitectul, care în înțelepciunea, mila și dragostea Sa infinită, dorește să restabilească relația cu omenirea, relație care să dureze o veșnicie.