Știri

La Tiraspol primul Sabat al primăverii a fost consacrat importanței rugăciunilor mamei

La Tiraspol luna martie a anului 2018 a început cu Zilele de rugăciune ale mamelor. Acestei teme i-au fost consacrate mai multe evenimente. Au fost auzite multe melodii instrumentale, imnuri și poezii. Au interpretat atât cei maturi cât și copiii. În centrul atenției a fost pusă imensa responsabilitate pe care o au părinții. Cea mai mare responsabilitate cu privire la educarea copiilor este așezată asupra mamei de aceea rugăciunea ei este de o importanță covârșitoare. Istoriile mamelor, pe care le găsim în Biblie și care au trăit în timpurile îndepărtate, sunt și astăzi exemple grăitoare. Experiențele de viață ale mamelor care își înconjoară copiii cu un zid de rugăciuni fierbinți și credință, încredințându-i grijii lui Dumnezeu, demonstrează că prin această metodă îi pot feri de pericolele și ispitele cu care ei se confruntă și astăzi.

Unii dintre vizitatori au mărturisit faptul că acum au înțeles pentru prima dată importanța rugăciunii mamei și pentru prima dată s-au gândit la munca depusă, le eforturile și la permanenta grijă de care dă dovadă mama care se roagă pentru copiii ei.

Multe dintre femeile înaintate în vârstă au reaprins speranța cu privire la faptul că nici chiar moartea nu poate opri torentul de iubire al mamei și că truda lor consacrată și roditoare nu va muri niciodată. Au fost momente de rugăciune mult mai multe decât se obișnuiește în zilele noastre. Pastorul i-a invitat pe părinți să se roage împreună cu copiii lor și pentru copiii lor, fiind recunoscători și mulțumind pentru iubirea Tatălui Ceresc care le dă putere și binecuvântări.

Departamentul Informații al comunității


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *